Az igazságügyi szakértő

Az igazságügyi szakértő megnevezéssel nem egy hír hallatán találkozhatunk, előszeretettel hivatkoznak az állásfoglalásukra egy – egy nagyobb káresemény, illetve peres eljárás során.
Ebből nagyjából ki is derülhet, hogy mivel is foglalkozik egy igazságügyi szakértő, de nézzük meg a pontos megnevezését, jogállását.

Magyarországon több jogszabály is előírja, hogy ki folytatható igazságügyi szakértői tevékenységet. Eme tevékenységet lehet egy személyben, gazdasági társulásként vagy állami szervként végezni.

Mindegyik „társaságra” vonatkozik, hogy megfelelő iskolai végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen az a személy, aki igazságügyi szakértői tevékenységet akar folytatni. A szakértői tevékenység további kritériuma, hogy rendelkezzen a megfelelő területi kamarai tagsággal.

Az igazságügyi szakértő a megfelelő tudás birtokában a jelenleg elérhető tudományos eredmények által támogassa az igazság kiderítését célzó eljárásokat. Ezek az eljárások akár polgári perben, akár bűnesettel kapcsolatos elgondolások cáfolásában vagy bizonyításában van jelentős szerepük. Egyre fontosabb már az az elvárás is, hogy a polgári ügyekben az eljáró bíróság akár elektronikus úton is tudjon kommunikálni a szakértővel, esetleg a szakértői tevékenységet végző gazdasági társulással.

Az egyszemélyes igazságügyi szakértő véleményét maga alkotja meg a megbízási szerződésben megfogalmazott eljárásban. Az ilyen szakértőket nevezik független szakértőnek. A bírósági eljárások során az ilyen szakvéleményeket többnyire meg szokta támadni a peres felek valamelyike, mely általában egy újabb igazságügyi szakértői vélemény megkeresését írja elő.

“A több igazságügyi szakértőből álló gazdasági társulás szakvéleménye valamennyivel nagyobb horderővel bír, mint az egyszemélyes igazságügyi szakértői vélemény.”

A gazdasági társulás ugyanis több szakértő egységes hozzáállását adja egy – egy szakértői vélemény dokumentálásához, ami feltételezi, hogy az adott vitás, illetve kétséges esetet több szakértő is megvizsgálta; véleményüket egységes keretbe foglalva állították össze és ellenjegyezték azt.

Az igazságügyi szakértők nem csak peres eljárás kapcsán találhatók meg, magánszemélyként is fel lehet őket keresni. Nyilván kevés olyan hírről lehet hallani, ami egy magáncélból való megkeresés eredményét jelenti, de cégek és más kisebb – nagyobb vállalkozások is kérhetnek szakértői szakvéleményt.

A legtöbbször persze valamilyen káreset, peres eljárás során, illetve a bűnüldözők nyomozati munkáját segítik. Az igazságügyi szakértők vizsgálják meg például egy tűzeset kiindulási pontját; ebben az esetben az ő véleményük alapján dől el, hogy baleset vagy szándékos gyújtogatás történt. Ha a szakértői vélemény alapján az nyer bizonyítást, hogy szándékosság történt, kiindulópontja egy nyomozati eljárásnak.

De vannak olyan esetek is, amikor egy nyomozati eljárás során válik szükségessé egy igazságügyi szakértői vélemény. Ilyen eset lehet például, amikor egy kézzel írott levélről kell megállapítani, adott minta alapján, hogy kinek az írása lehet. A szakértő véleménye bizonyítékként jelenhet meg egy – egy nyomozati eljárásban, mely alapos gyanú fogalmát meríti ki.

Az igazságügyi szakértők tudásukkal támogatják az igazság kiderítését; tudásuk és szakértelmük mellett függetlenségükkel nyújtják a megbízható információs hátteret a kétséges vagy vitás helyzetek feloldásában – adott területen belül.