Milyen területen dolgoznak az igazságügyi szakértők? 1. rész

Az igazságügyi szakértők maximális tudással és a kornak megfelelő tudományos eljárásokkal bizonyíthatják egy – egy vitás vagy kétséges helyzet tisztázását.

Az élet sokoldalúsága megkívánja az igazságügyi szakértők szakosodását is, ami számos szakterület megszületését hívta életre.

Az agrárágazatban működő igazságügyi szakértők nagy segítséget jelentenek a mezőgazdaság minden területét érintő kérdések tisztázásában. Egy árvíz utáni kárfelmérés, egy vadállomány károkozásának felmérésére sok esetben kérnek szakértői véleményt. Az agrárterületen aktívan működő igazságügyi szakértő véleményét lehet kikérni akkor is, ha egy gazda értékesíteni szeretné földjét, vagy ha egy vadásztársasággal szemben vannak vitás helyzetei.

Az agrárszakértők véleményét nem csak károk felmérése használhatják fel, hanem bizonyos növénytermesztési, nemesítési, illetve a növényvédő szerek használatának esetleges következményeinek megítélésében is. Ebben a tekintetben tudományos megítélésüknek van nagyobb szerepe, hiszen az agrár igazságügyi szakértők mindannyian agrármérnöki- illetve az adott szakterület szakvizsgáival rendelkeznek.

A humán terület igazságügyi szakértői között megtalálhatjuk a pszichiátereket, a patológusokat, a gyógypedagógusokat, a tanárokat, orvosat, akik alap orvosi diplomájuk mellett rendelkeznek a megfelelő jogi képzésekkel is, a szakvizsgákat igazoló dokumentumokkal, és megfelelnek a megfelelő szakmai gyakorlattal. A humán területen működő igazságügyi szakértők véleményét kérik ki például a cselekvőképesség meghatározásában (pszichiátria), munkára való alkalmassággal kapcsolatos peres eljárás során (munkapszichológia), vagy egy kórházi halálesettel kapcsolatos szakértői vélemény megismerésére (például patológiai szakértő).

A legtöbb igazságügyi szakértői véleményt talán az ingatlan területen tapasztalhatnak az illetékesek. Az ingatlanokat adják – veszik, öröklik, érheti őket kár, lebontásra ítélhetik, vagy éppen felépíteni szeretnék. Mindegyik mozzanat megkívánja az ingatlan területre szakosodott szakértői véleményt. Emlékezetes esetként kell megemlíteni az idei árvíz okozta tömeges ingatlankárok felmérését, melyek sok esetben az ingatlan lebontatásához vezettek. A szakértői véleménynek súlya van, hiszen nem egy bírósági eljárásban, vagy biztosítási üggyel kapcsolatban is keresik a műszaki és/vagy építész diplomával rendelkező szakértőket.

A környezet területén dolgozó igazságügyi szakértők foglalkoznak a levegő tisztaságának kétségessé váló felmérésével, az ő hatáskörűkbe tartozik a hulladékgazdálkodás, a környezeti víz és talajvédelem kérdése. Nagyon leegyszerűsítve a környezetvédelmi kérdések egyik alappillérjét tartják a környezet területén dolgozó igazságügyi szakértők, hiszen az ő véleményük alapján épülhet fel egy ipari termelőegység.

A közgazdaság területén dolgozó szakértők tevékenysége szintén szerteágazó, hiszen az egyes területek gazdasági, pénzügyi hátterét vizsgálva állapítja meg a károkozás, illetve a várható gazdasági elem hatását a környezetre. Ilyen lehet például: ha egy idő fát kell kivágni, annak értékének meghatározására egy közgazdaság területén dolgozó szakértői véleményt kér a megfelelő szakhatóság, illetve egy játszótér gazdasági megtérülésének kiszámításához is egy ezen a területen dolgozó szakértőt kérnek fel.